3,609 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
20 Dec 6
10 Dec 1
10 Nov 25
20 Nov 21
10 Nov 18
2 Nov 14
10 Oct 23
10 Oct 22
10 Oct 21
10 Sep 5
35 Sep 3
10 Aug 31
10 Jun 21
10 Jun 9
-20 Jun 7
10 May 28
10 May 27
-10 May 25
10 May 24
10 May 23
20 May 20
15 May 16
20 May 13
10 May 11
10 Apr 21
30 Apr 12
10 Mar 28
10 Feb 1